Historie a současnost pěveckého sboru Janáček

Jablonec charakterizuje mnohé: je městem skla, bižuterie, sportu, ale také hudby. Na profesionální i amatérské scéně tu působí řada vynikajících hudebníků tvořících na špičkové úrovni. Mezi pojmy v této oblasti bezesporu patří i SPS Janáček.

Minulost města je od konce 19. století spjata se vznikem mnoha hudebních, divadelních, ale zejména pěveckých spolků. Těch tady v této době působila víc než stovka. A na tuto tradici navázal krátce po válce i hudební pedagog, nadšený sbormistr a první správce hudební školy v předválečném Jablonci - František Chlebeček. V roce 1949 stál společně s Františkem Černým - sbormistrem mužského pěveckého sboru při podniku Elektro-Praga, Jiřím Pecháčkem a Věrou Vojtěchovou i při vzniku SPS Janáček.

Tyto osobnosti vystřídal v roce 1964 Josef Boček, který sbor vedl po celých čtyřicet let. Janáček se vyprofiloval v uznávané hudební těleso a dokázal si vybojovat čestné místo v obrovské konkurenci. Na prvních Mezinárodních sborových dnech v Praze v roce 1987 získal Janáček absolutní prvenství a zvítězil i na soutěži Zdeňka Lukáše v Hradci Králové.

Sbor nás reprezentoval také v zahraničí, a to v řadě evropských zemí, ale i v zámoří. Také tam se dočkal úspěchů a získal cenné trofeje. Vystupoval rovněž s prestižními hudebními tělesy - Filharmonií Hradec Králové či Dolnoslezskou filharmonií Jelení Hora. Mezi pocty můžeme řadit i účast sboru na Pražském jaru v roce 1986. Výčet činnosti SPS Janáček by nebyl úplný, kdybychom zapomněli uvést diskografii souboru, která čítá tři gramofonové desky, audiokazety a CD i nahrávky v Českém rozhlasu.

Mezinárodní aktivity Janáčka jsou bohaté. V zahraničí koncertuje od roku 1964, projel přes 20 zemí Evropy a dvakrát vystupoval v USA. Udržuje četné kontakty s evropskými sbory. Kronika sboru má zaznamenáno na 400 vystoupení v 80 místech ČR, Evropy a USA. Velmi úspěšným zájezdem bylo turné po Finsku v roce 2012, dále pak zájezdy do Skotska, Lotyšska. Posledním zahraničním zájezdem byly Pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko s několikadenní návštěvou ruského Petrohradu.

Janáček má bohatý repertoár, který obsahuje skladby různých uměleckých směrů od renesance po současné autory, od duchovní hudby po velké operní sbory a úpravy českých i zahraničních lidových písní.

V roce 2005 se stala uměleckou vedoucí Olga Fröhlichová. Pod jejím vedením nastudoval sbor velká hudební díla, např. Korunovační mši W.A. Mozarta, oratorium J. Haydna Il Ritorno di Tobia, Mši D-dur Antonína Dvořáka a program 9 velkých operních sborů Janáček Opera Gala. Sbor zahájil spolupráci se sborem a orchestrem katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, dále s Dolnoslezskou filharmonií v Jelení Hoře, s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem a naposledy také s Jaroslavem Krčkem a Musicou Bohemicou. Dvakrát vystoupil v pražské Loretě a zazpíval si několikrát i v katedrále sv. Víta v Praze. Dalším velkým projektem bylo nastudování oratoria Jan Hus (Carl Loewe) společně se sborem z německého města Zwickau v roce 2018. V roce 2022 sbor nastudoval Requiem Jana Zacha a v roce 2023 kantátu Svatební košile Antonína Dvořáka, která zazněla v rámci festivalu Hudba z ráje v Jičíně.

Sbor posílili mladí zpěváci a zpěvačky a v současnosti má asi 55 členů. Je sdružením čistých amatérů, které láska ke sborovému zpěvu nadchla natolik, že někteří v něm zpívají více než třicet let. Hudba se členům Janáčka stala osudem a trvalou láskou. A pokud poznáte slavnostní atmosféru jeho pravidelných koncertů, možná i vás napadne, že slovo amatér je odvozeno z latinského amare - tedy milovat.