POZVÁNKY NA KONCERTY SPS JANÁČEK...


Mše k poctě sv. Cecílie, patronky hudebníků, zazní Missa in Angustiis (Nelson Messe) Josepha Haydna

21. listopadu 2019 v 18 hod. Katedrála Sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze